Escuchar

Renovació tecnològica a la Oficina Web

  viernes, 26/octubre/2018

Contenido en el idioma por defecto

Una de les constants al mon informàtic és la necessitat de renovar-se periòdicament. Amb aquest esperit, a l'Oficina Web hem començat un procés de renovació per actualitzar com desenvolupam i posam en marxa aplicacions. I no només hem fet un procés de renovació tecnològica, sinó que hem repensat la manera en què feim la feina per poder millorar-la.

Un dels punts que volíem millorar era la coordinació entre persones que fan feina en un mateix projecte i, per això, vàrem canviar a Git com a eina de control de versions i a Gitlab com a servidor de control i repositoris, ja que aquestes eines faciliten la coordinació i el treball en equip.

Un altre dels punts amb el qual no estàvem satisfets del tot era la manera de desplegar aplicacions. A causa de les característiques de la feina a la Oficina Web, el que solem desenvolupar són aplicacions petites/mitjanes, però n'hi ha moltes.

Fins ara i per facilitar l’administració, totes les aplicacions es concentraven a un servidor d’aplicacions, però aquesta solució té problemes a l’hora de actualitzar les aplicacions individualment i/o detectar problemes. Per una altra banda, el desplegament i l'actualització d’aplicacions encara tenia una part manual, petita, però important. Aquesta part l’hem canviada completament i ara cada aplicació es desplega individualment (fent servir Spring Boot) sense intervenció manual (gràcies a Jenkins) i sense deixar de donar servei (coordinat amb Consul/Fabio).

A més a més, hem afegit un gestor centralitzat de traces (basat en Elastic Stack) per concentrar els missatges a un mateix panell de control.

Amb aquestes millores, ens podem coordinar millor a l’hora de fer feina en el mateix projecte, el desplegament d’aplicacions és automàtic i sense aturar el servei, i el control d'errors està centralitzat. Actualment estam finalitzant la migració de totes les aplicacions al nou sistema, procés que aprofitam per posar-les al dia en tecnologia.