Escuchar

Arxius adjunts a un formulari processat

  martes, 8/septiembre/2015

Contenido en el idioma por defecto

Hi ha la possibilitat d'adjuntar un document a un formulari web (formulari processat). Al manual hi ha les indicacions de com configurar-ho a l'apartat Formularis processats » Adjuntar arxius.